top of page

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I REEMBORSAMENT

Modificació dels serveis contractats

En cas que el client canvie d'opinió respecte als serveis contractats a aquesta web, té dret a la modificació d'aquests enviant un email al correu secretaria@sjmalbal.com exposant els serveis a modificar.

Desistiment per part del client

En cas que el client canvie d'opinió respecte als serveis contractats i vulga anular-los, s'efectuarà el reemborsament de l'import total dels mateixos sempre que el desistiment es formalitze mitjançant un email al correu secretaria@sjmalbal.com.

Aquest email ha de ser enviat abans que els serveis contractats es duguen a terme perquè es reemborse el pagament. Una vegada aquests serveis estiguen desenvolupant-se activament, el client tindrà 8 semanes després de la compra per solicitar el reemborsament. Després d'aquestes 8 semanes, no es realitzarà el reemborsament de l'import.

Reemborsament

El reemborsament es realitzarà mitjançant el mètode de pagament amb que s'ha comprat el servei.

bottom of page