POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I REEMBORSAMENT

Modificació dels serveis contractats

En cas que el client canvie d'opinió respecte als serveis contractats a aquesta web, té dret a la modificació d'aquests enviant un email al correu secretaria@sjmalbal.com exposant els serveis a modificar.

Desistiment per part del client

En cas que el client canvie d'opinió respecte als serveis contractats i vulga anular-los, s'efectuarà el reemborsament de l'import total dels mateixos sempre que el desistiment es formalitze mitjançant un email al correu secretaria@sjmalbal.com.

Aquest email ha de ser enviat abans que els serveis contractats es duguen a terme perquè es reemborse el pagament. Una vegada aquests serveis estiguen desenvolupant-se activament, el client tindrà 14 dies hàbils consecutius després de la compra per solicitar el reemborsament (en cas de subcripcions, aquest periode compta des de la primera contractació, i no s'aplica a les renovacions. Açò vol dir que si es cancela una subscripció després d'una renovació, aquesta renovació no serà reemborsada). Després d'aquests 14 dies, no es realitzarà el reemborsament de l'import.

Reemborsament

El reemborsament es realitzarà mitjançant el mètode de pagament amb que s'ha comprat el servei.